LOGO_ROSA_SCHMIDT
Våra kunder är det viktigaste vi har. Och våra bästa montrar har vi tagit fram i nära samarbete med våra kunder. Vi ser varje uppdrag som unikt och utgår alltid från kundens behov.

En genomarbetad brief, regelbunden feedback, god framförhållning och förtroende är bra ledord för ett lyckat monterkoncept.