LOGO_ROSA_SCHMIDT

ANPASSNING FÖR COVID-19

Flexibilitet och anpassning är viktigare än någonsin. Vi har lösningar för att anpassa och avgränsa t ex kontorsplatser, butiker och restauranger.
Vi  tar fram alla typer av skyltar och anpassar innehåll och utförande efter behov. Kontakta karolina@schmidt.se för mer information och idéer.

ANPASSA LOKALER

FÖR COVID-19

Vi har smidiga lösningar för information och hänvisning för att anpassa alla typer av lokaler till rådande omsändigheter.